Počet dovolenkárov
Vyberte dátum príchodu a odchodu
Hľadať

Turistické víza

Turistické vízum sa udeľuje všetkým národnostiam pri príchode na Maldivy. Cudzinec, ktorý cestuje na Maldivy ako turista, preto nepotrebuje predbežné schválenie víza. Osoba však musí spĺňať základné požiadavky na vstup, aby mohla po príchode získať imigračné povolenie.

Základné požiadavky na vstup sú nasledujúce:

 1. Pas alebo cestovný doklad so strojovo čitateľnou zónou (MRZ- Machine Readable Zone) s platnosťou najmenej 1 mesiac.
 2. Predplatená rezervácia hotela / ubytovania.
 3. Dostatočné finančné prostriedky na plánované obdobie pobytu na Maldivách.
 4. Potvrdená spiatočná letenka na Maldivy a späť do domovskej krajiny alebo do krajiny pobytu (neplatí pre platných držiteľov povolení na pobyt).
 5. Vstupné povolenia do ďalších plánovaných destinácii, ak potrebné, napríklad vízum.
 6. Vyhlásenie o zdravotnom stave cestujúcich THD (Travelers Health Declaration) musia vyplniť a predložiť všetci cestujúci, ktorí cestujú na Maldivy a späť, do 24 hodín pred cestou. Formulár môžete vyplniť a odoslať elektronicky na stránke http://imuga.immigration.gov.mv
 7. Osvedčenie o očkovaní proti žltej horúčke, ak sú uplatniteľné.
 8. Výsledok negatívneho testu PCR COVID-19, vložený pri vypĺňaní formulára Vyhlásenia o zdravotnom stave cestujúceho THD (vzorka musí byť odobratá 96 hodín pred odletom na Maldivy, počíta sa z prvého letiska vstupu do lietadla na cestu na Maldivy).

  Maximálny počet dní poskytnutých pri príchode je 30 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak, bilaterálnymi spôsobom alebo zmluvou. Na túto dobu pobytu si návštevník nemôže nárokovať a je na uvážení Maldivského imigračného úradu, udeliť akýkoľvek počet dní menší alebo rovný 30.

  Poskytnutá doba pobytu je uvedená v potvrdení / zázname v pase. Návštevníkom sa odporúča, aby si skontrolovali cestovný pas s potvrdením o prílete a vzali na vedomie počet dní poskytnutých na pobyt na Maldivách. Po príchode ako turista, nemá návštevník na Maldivách povolené vykonávať žiadnu obchodnú, zamestnaneckú, profesijnú alebo platenú prácu.

  Kategóriám ako: sociálny návštevník, priateľ, rodinný návštevník alebo mediálny a obchodný návštevník, ktorý sa nepovažujú za skutočných turistov, sa dôrazne odporúča vyhlásiť sponzorstvo pred ich príchodom (ak je to vhodné), aby sa uľahčil prechod cez vstupnú kontrolu.

  Všetkým cestujúcim tiež pripomíname, že prekročenie povolenej dĺžky pobytu na Maldivách je trestným činom.

S účinnosťou od 10. septembra 2020, je povinnou požiadavkou pre všetkých turistov, predložiť pri príchode negatívny výsledok pre test nukleových kyselín (test PCR) pre Covid-19.

 

Vzorka pre uvedený test sa musí odobrať najviac 96 hodín pred plánovaným časom odletu z prvého letiska vstupu na lietadlo na cestu na Maldivy. Upozorňujeme však, že dojčatá mladšie ako jeden rok sú vyňaté z vyššie uvedenej požiadavky na testovanie.

 

Cestovať na Maldivy by nemali osoby, ktoré mali kontakt s ľuďmi s podozrením na ochorenie, alebo potvrdeným ochorením na COVID-19 za posledných 14 dní a / alebo osoby, ktoré majú alebo mali za posledných 14 dní horúčku, alebo respiračné príznaky ako kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť.

Negatívny výsledok testu Covid-19 PCR musí byť priložený pri vypĺňaní formulára Vyhlásenia o zdravotnom stave cestovateľa, ktorý musia predložiť všetci prichádzajúci cestujúci online, pred príchodom (najviac však 24 hodín pred časom príchodu), prostredníctvom dotazníku IMUGA (www.imuga.immigration.gov.mv).

Všetci cestujúci musia mať pri príchode negatívny výsledok testu PCR.

Áno, aj keď ste prekonali ochorenie Covid-19, musíte sa pri príchode na Maldivy preukázať negatívnym PCR testom. Preukázanie sa dokladom o prekonaní Covid-19 od lekára nie je postačujúce.

Ak očkovaný / vakcinovaný cestujúci dokončil druhú dávku alebo predpísanú poslednú dávku vakcíny a uplynie najmenej 14 (štrnásť) dní od podania druhej alebo poslednej predpísanej dávky, bude cestujúci oslobodený z PCR testovania.

Áno! Musíte mať potvrdenú rezerváciu v registrovanom turistickom zariadení.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa vám zobrazia všetky požiadavky https://immigration.gov.mv/tourist-visa/

Nie, Maldivský imigračný úrad vydáva víza pri príchode (visa on arrival) všetkým turistom.

Vyhlásenie o zdravotnom stave cestujúcich (THD) musia vyplniť a predložiť všetci cestujúci, ktorí cestujú na Maldivy a späť, do 24 hodín pred cestou.

 

Formulár môžete vyplniť a odoslať elektronicky na stránke http://imuga.immigration.gov.mv

Nie. Iba tí, ktorí majú príznaky podobné COVID-19, ako je teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ alebo kýchanie, budú testovaní na COVID-19.

Cestovať na Maldivy by nemali osoby, ktoré mali kontakt s ľuďmi s podozrením na ochorenie, alebo potvrdeným ochorením na COVID-19 za posledných 14 dní a / alebo osoby, ktoré majú horúčku, alebo respiračné príznaky ako kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť za posledných 14 dní.

 

Formulár môžete vyplniť a odoslať elektronicky na stránke http://imuga.immigration.gov.mv

Všetci turisti po príchode na Maldivy, budú podrobení neinvazívnemu meraniu teploty a monitorovaniu (screening).

Maldivský zdravotnícky úrad vás môže tiež vybrať na náhodný PCR test na COVID-19. Toto je dobrovoľný test.

Cestovať na Maldivy by nemali osoby, ktoré mali kontakt s ľuďmi s podozrením na ochorenie, alebo potvrdeným ochorením na COVID-19 za posledných 14 dní a / alebo osoby, ktoré majú horúčku, alebo respiračné príznaky ako kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť za posledných 14 dní.

 

Formulár môžete vyplniť a odoslať elektronicky na stránke http://imuga.immigration.gov.mv

Nie. V prípade náhodného testovania pri príchode bude maldivská vláda znášať náklady na testovanie.

Nie. Od turistov, ktorí nemajú príznaky COVID-19, sa nevyžaduje, aby po príchode na Maldivy zotrvali v karanténe.

Áno. Všetci turisti sú povinní nosiť masky na letisku, počas domáceho cestovania a na všetkých uzavretých verejných priestranstvách.

 

Všetky pokyny týkajúce sa fyzickej vzdialenosti sú pre cestujúcich zreteľne označené viditeľnými informáciami o vzdialenosti, ako aj podlahovými značkami na termináloch. Na celom letisku sú k dispozícii aj dezinfekčné prostriedky na ruky a hygienické zariadenia.

Na letisku bude zástupca vášho hotela, ktorý vám pomôže s vnútroštátnym letom alebo s transferom do hotela.

Áno, všetky turistické zariadenia, počas tejto fázy, budú mať prístup k zdravotníckym službám, dostatočným zásobám ochranných prostriedkov(OOP (masky, ochranné okuliare, ochranné štíty na tvár a ochranné plášte), a budú mať k dispozícii bezpečnostného manažéra na COVID-19.

Áno, turisti majú povolené cestovať z jedného rezortu do druhého, z jedného penziónu do druhého a z rezortu do turistickej ubytovne a naopak.

Na schválenie ciest medzi ostrovmi musíte získať súhlas Ministerstva cestovného ruchu na adrese splitstays@tourism.gov.mv.

Zástupcovia turistických zariadení vám pomôžu zorganizovať akékoľvek nočné tranzitné ubytovanie. Pre vašu bezpečnosť sú na mieste určené tranzitné hotely.

 

Na schválenie ciest medzi ostrovmi musíte získať súhlas Ministerstva cestovného ruchu na adrese splitstays@tourism.gov.mv.

Ak sa turista, kedykoľvek počas pobytu na Maldivách ubytoval v turistickej ubytovni, je povinný, vykonať PCR test 72 hodín pred plánovaným odletom z Maldív.

 

Okrem toho, ak sa pri výstupnom skríningu zistí, že turista má horúčku alebo príznaky naznačujúce ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní, musí podstúpiť PCR test na COVID-19.

 

Na účely trekovania (sledovania kontaktov), je dôležité, aby turista informoval svoje turistické zariadenie na Maldivách v ktorom bol ubytovaný, ak má po návrate z Maldív do cieľa pozitívny test na COVID-19.

Odporúčame všetkým návštevníkom, aby si pred príchodom do krajiny nainštalovali maldivskú aplikáciu na sledovanie kontaktov „TraceEkee“ (App Store / Play Store), ktorá nám pomôže zaistiť vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných, aby ste si mohli užiť vašu dovolenku.

 

Pamätajte na to, že počas celej cesty musíte dodržiavať správnu hygienu, časté umývanie rúk / použitie dezinfekčného prostriedku na ruky, dýchaciu etiketu a dodržiavať fyzický odstup najmenej 1 meter od ďalšej cudzej osoby.

Tu je niekoľko užitočných odkazov na aktualizované informácie o situácii v COVID-19 na Maldivách v anglickom jazyku: